مجموعه ۱۵ وکتور اسلیمی و تذهیب بصورت پترن ، یک مجموعه زیبا از وکتور های اسلیمی رنگی می باشد. این وکتور ها با پسوند eps طراحی و منتشر شده اند. از این وکتور ها می توانید به عنوان پترن برای پس زمینه طرح های فارسی و ایرانی خود استفاده کنید. برای استفاده بهتر از این پترن های اسلیمی آن ها را در نزم افزار ایلاستریتور ویرایش و استفاده نمایید. در این مجموعه ۱۵ وکتور اسلیمی و تذهیب در اشکال و طرح های مختلف گنجانده ایم ، امیدواریم لذت ببرید. در این مجموعه پترن های گل گلی یا پترن های گلدار هم موجود می باشد که بصورت اسلیمی طراحی شده اند. مجموعه ۱۵ وکتور اسلیمی و تذهیب بصورت پترن توسط شاهد فیضی راد طراحی شده است.