در حال مشاهده مطالب نوشته شده شاهد فیضی راد هستید

مجموعه ۱۵ وکتور اسلیمی و تذهیب بصورت پترن

مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری سوم

مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری دوم

مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری اول

وکتور تزئینی لایه باز ایلاستریتور و فوتوشاپ

وکتور عناصر تزئینی ماندالا