فونت فارسی و عربی استعداد ، یک فونت بسیار زیبای تایپ فیس سان سریف می باشد که توسط طراح خوش ذوق امین عبادی طراحی شده است. از این فونت زیبا می توانید در متن های طولانی خود استفاده ببرید.