فونت فارسی بهمن ، یک فونت با وزرن سنگین فارسی می باشد که بیشتر مناسب برای استفاده در تیتر های بزرگ می باشد. این فونت به صورت تک وزن و به صورت کلفت طراحی شده است. این فونت در سال ۹۳ توسط احسان و علی جعفر پیشه طراحی و منتشر شده است. با استفاده از این فونت می توانید پوستر های زیبایی را خلق کنید.

 

فونت بهمن به دستور طراح فونت از وبسایت فایل بوم حذف شد.
برای دریافت فونت ، باید آن را از لینک زیر خریداری نمایید.

خرید فونت فارسی بهمن