ثبت شکایات

وکتور لایه باز

۱۰ وکتور قهوه و فنجان

۱۲ وکتور خرید اینترنتی

۲۳ وکتور حباب های گفتگو

۴ وکتور ایزومتریک بانکداری الکترونیکی

۴ وکتور دستگاه کارتخوان

۴۰ وکتور فلش جهت نما

۵ وکتور لایه باز خوشه گندم

۶ وکتور خرید اینترنتی

۶ وکتور کاراکتر کارتونی با ماسک

۹ وکتور شکلک های تلگرام

۹ وکتور کارتونی مغز در حالات مختلف

لایه باز وکتور فلش جهت نما