موکاپ بسته بندی آسیاب ادویه ، یک موکاپ لایه باز است که از وبسایت فری پیک برای شما عزیزان فراهم شده است. این موکاپ در فرمت tif طراحی و منتشر شده است. موکاپ آسیاب ادویه در ابعاد ۴۰۰۰ در ۳۸۹۶ طراحی شده است. از این موکاپ می توانید برای طراحی بسته بندی فلفل و آسیاب انواع ادویه ها به خصوص فلفل استفاده کنید.