کارت ویزیت لایه باز کباب سرا و رستوران ، یک کارت ویزیت خلاقانه می باشد. این کارت ویزیت بصورت لایه باز فتوشاپ بوده و تمامی المان های موجود در آن قابل تغییر می باشند . این کارت ویزیت می تواند برای مشاغل مرتبط با کبابسرا و یا رستوران مورد استفاده قرار گیرد . رنگهای استفاده شده در کارت از کد رنگهای صنعتی برای ثابت ماندن رنگ در هنگام چاپ ، الگوبرداری شده اند . پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این کارت ویزیت است .