کارت ویزیت دورو در سایز ۹۰ در ۴۹/۵ میلی متر طراحی شده و بهتر است که به صورت لبه گرد استفاده شود ، این کارت ویزیت مخصوص وکیل های دادگستری طراحی شده و دوستان به راحتی می توانند در هر بخش از این کارت ویزیت طراحی شده ، تغییرات دلخواه خود را ایجاد کنند .