کارت ویزیت لایه باز و رایگان شخصی، مناسب برای کسانی که نیازمند معرفی خود به دیگران هستند. این کارت ویزیت به صورت کاملا لایه باز بوده و تمامی المان های آن قابل ویرایش توسط شما می باشد. اگر برای معرفی خود نیازمند کارت ویزیت شخصی هستنید، پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این کارت ویزیت حرفه ای و زیبا است.