کارت ویزیت دورو لایه باز نمایشگاه ماشین ، این کارت ویزیت بصورت لایه باز فتوشاپ بوده و تمامی المان های موجود در آن قابل تغییر می باشند . رنگهای استفاده شده در کارت از کد رنگهای صنعتی برای ثابت ماندن رنگ در هنگام چاپ ، الگوبرداری شده اند . اگر حوزه شغلی شما مربوط به این کار است پیشنهاد فایل بوم استفاده از این کارت ویزیت زیبا و رایگان است .