کارت ویزیت رایگان تاکسی سرویس و آژانس ، در تمام اجزا بکار رفته در طرح کارت ویزیت ایران بصورت شیپ و آبجکت می باشد و شما می توانید لایه ها را تا هر اندازه دلخواه تغییر سایز دهید . کارت ویزیت آزانس و تاکسی سرویس بصورت دورو و مناسب برای کارت ویزیت براق و مات معمولی طراحی شده است.