کارت ویزیت دفتر فنی مهندسی بصورت دورو را برای شما که در این زمینه فعالیت دارید طراحی کرده ایم. این کارت ویزیت بصورت لایه باز فتوشاپ بوده و تمامی المان های موجود در آن قابل تغییر می باشند. رنگهای استفاده شده در کارت از کد رنگهای صنعتی برای ثابت ماندن رنگ در هنگام چاپ ، الگوبرداری شده اند. خط چاپ در این کارت بطور پیش فرض رعایت شده است. پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این طرح حرفه ای و رایگان می باشد.