کارت ویزیت دفتر فنی مهندسی بصورت دورو

ارسال توسط احسان غلام پور

کارت ویزیت دفتر فنی مهندسی بصورت دورو را برای شما که در این زمینه فعالیت دارید طراحی کرده ایم. این کارت ویزیت بصورت لایه باز فتوشاپ بوده و تمامی المان های موجود در آن قابل تغییر می باشند. رنگهای استفاده شده در کارت از کد رنگهای صنعتی برای ثابت ماندن رنگ در هنگام چاپ ، الگوبرداری شده اند. خط چاپ در این کارت بطور پیش فرض رعایت شده است. پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این طرح حرفه ای و رایگان می باشد.

رایگان