کارت ویزیت فروشگاه مبل و صندلی که مشاهده می کنید بصورت تک رو و با ابعاد مناسب برای چاپ کارت ویزیت لمنیت طراحی شده است ، در طرح از وکتور مبل در زمینه سفید و قرمز استفاده شده است . با تغییر در ابعاد این طرح میتوانید از آن به عنوان بیلبور تبلیغاتی فروشگاه مبلمان نیز استفاده نمایید.