کارت ویزیت بیمه ایران بصورت تک رو لایه باز را برای شما دوستان عزیز که نمایندگی بیمه ایران دارید طراحی کرده ایم.  رنگهای استفاده شده در کارت از کد رنگهای صنعتی برای ثابت ماندن رنگ در هنگام چاپ ، الگوبرداری شده اند. خط چاپ در این کارت بطور پیش فرض رعایت شده است. اگر شما در این صنف قرار دارید و کسب و کار شما مربوط به این فعالیت می باشد ، پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این طرح حرفه ای و رایگان می باشد.