کارت ویزیت آژانس مسافرتی و خدمات گردشگری که توسط فایل بوم آماده شده است، مناسب برای کسانی که دفتر اقامتی ، گردشگری و خدمات مسافرتی دارند. این کارت ویزیت به بصورت چاپی و استاندارد ، کاملا لایه باز بوده و تمامی المان های آن قابل ویرایش توسط شما می باشد. اگر حوزه فعالیتی شما در این دسته قرار دارد پیشنهاد فایل بوم به شما استفاده از این کارت ویزیت رایگان است.