وکتور کاراکتر کارتونی پسر در حالات مختلف ، یک وکتور زیبا از کاراکتر یک پسر در حالت های مختلف می باشد. این وکتور در ابعاد ۲۰۸۳ در ۲۰۸۳ با پسوند Ai طراحی شده است. طراحی این وکتور توسط وبسایت فری پیک انجام شده است. رنگ بندی این مجموعه کاراکتر پسر در رنگ های سبز و زرد می باشد. در این مجموعه وکتور کاراکتر پسر در حالت های خوشحال ، ناراحت ، متعجب ، عصبی و … طراحی شده است.

امیدواریم از این وکتور زیبا لذت ببرید.