وکتور کاراکتر کارتونی مرد خندان، یک وکتور زیبا و با کیفیت از کاراکتر کارتونی مرد خندان به همراه کیف است. این وکتور زیبا به صورت فلت طراحی شده که به راحتی می توانید با استفاده از نرم افزار ایلاسترییتور در طراح های خود به کار ببرید.