وکتور پرچم مسابقه به صورت فلت، وکتوری بسیار زیبا و گرافیکی است که با فرمت ai  در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم.این وکتور شامل دو سایز عریض و مربعی است.