سایت فایل بوم این موکاپ کاربردی را برای شما  قرار داده است. موک آپ شیشه مربا را به صورت رایگان و با حجم مناسب برای شما تهیه نمودیم. از این موک آپ می توانید برای پیش نمایش طرح هایی که برای بسته بندی و کاور محصول طراحی کردید استفاده کنید. شاید بتوان عنوان کرد یکی از مهم ترین بخش های فاینال طراحی نحوه نمایش پروژه کارشده به مشتری میباشد.