موک آپ بسته بندی چیپس و پفک را به صورت رایگان و با حجم مناسب برای شما تهیه نمودیم . از این موک آپ می توانید برای پیش نمایش طرح هایی که برای بسته بندی چیپس و پفک طراحی کردید استفاده کنید.