فونت لاتین زیبای Butler ، فونتی بسیار زیبا که توسط Fabian De Smet طراحی شده است. این فونت لاتین زیبا دارای ۱۲ وزن مختلف است . این فونت لاتین به دلیل دارا بودن وزن های متفاوت می تواند در طراحی های شما بسیار موثر باشد. همچنین این فونت با تمامی فرمت ها قرار داده شده است به همراه نسخه وب و عادی .فونت