فونت فانتزی Labeck ، یک فونت انگلیسی فانتزی است. این فونت انگلیسی فانتزی انگلیسی دارای ۶ حالت مختلف است. از این فونت انگلیسی می توانید در طراحی طرح های کودکان استفاده کنید. از این فونت انگلیسی فانتزی می توانید به رایگان استفاده کنید. از این فونت فانتزی می توانید در طراحی پوستر های گرافیکی شاد و بچگانه استفاده کنید.