فونت فارسی قاسم ، یک فونت بسیار زیبا و فانتزی می باشد. این فونت فارسی فانتزی توسط قاسم نجاری طراحی شده است. از فونت فارسی قاسم می توانید در طراحی طرح های فانتزی زیبا استفاده کنید. این فونت در وزن Extra-Light طراحی شده است و تنها دارای همین وزن می باشد. از این فونت بیشتر در طرح هایی با موضوع طنز، کودکان و … استفاده می شود. این فونت کاملا رایگان می باشد.