فونت انگلیسی Quantify نسخه دو ، یک فونت انگلیسی بسیار زیبا می باشد. این فونت توسط Saidi Alfianor طراحی شده است. این فونت فقط برای استفاده شخصی بصورت رایگان عرضه شده است. در صورتی که بخواهید در یک پروژه تجاری از این فونت استفاده کنید باید آن را خریداری نمایید. فونت Quantify یک فونت جئومتریک بسیار زیباست. از این فونت می توانید برای طراحی عنوان ها و متون بزرگ استفاده کنید، زیرا زیبایی خاصی به پروژه شما می دهد. امیدواریم از این فونت زیبای انگلیسی لذت ببرید.