فونت انگلیسی و زیبای Grand، یک فونت انگلیسی بسیار زیبا با ۶ سایز مختلف است. این فونت دارای نوع های Black , Bold , Light , Thin , Regular و Medium می باشد. از این فونت زیبای انگلیسی می توانید در طراحی رابط کاربری و .. استفاده ببرید.