فونت انگلیسی و بسیار زیبای Graviola ، یک فونت بسیار زیبای انگلیسی است که به حالت تقریبا فانتزی و دست نوشته در دو حالت بولد و معمولی طراحی شده است. این فونت انگلیسی زیبا توسط harborType طراحی شده است و به نظر می رسد که این فونت نسخه دمو یا پیش نمایشی از نسخه اصلی این فونت باشد.