فونت لاتین Ristica، یک فونت زیبا با دو پسوند otf و ttf است که به صورت رایگان برای شما دوستان فراهم کرده ایم. این فونت زیبا توسط Holis Majid به حالت یک فونت دست نویس انگلیسی طراحی شده است و تقریبا حالتی bold دارد.