اکشن زیبای glintch برای فتوشاپ ، یک اکشن بسیار زیبا برای تبدیل شما به افکت Glintch می باشد . با استفاده از این اکشن می توانید در فتوشاپ به راحتی تصاویر خود را به تصاویر glintch تبدیل کنید.

لازم به ذکر است که فایل موجود به صورت لایه باز می باشد و اکشن نیست و برای تولید این تصاویر باید از روش موک آپ عمل کنید.