موکاپ پوستر a3

موک آپ پوستر بر روی میز به صورت مینیمال

موک آپ پوستر نگه داشته شده در دستان