مجموعه آیکون

مجموعه آیکون با موضوع تجارت الکترونیک

مجموعه آیکون با موضوع میوه

مجموعه آیکون جشن هالووین

مجموعه آیکون خطی ورزش های مختلف

مجموعه آیکون های خطی با موضوع سفر و گردش

مجموعه آیکون های دندانپزشکی ایلوستریتور

مجموعه خلاقانه از آیکون پیکسلی سوپر ماریو

وکتور مجموعه آیکون های خطی موسیقی