اکشن

اکشن زیبا فتوشاپ ایجاد جلوه منحصر به فرد پوشش خزه
اکشن زیبای glintch برای فتوشاپ
اکشن زیبای خلق تصاویر آتشین به همراه دود