آیکون لایه باز

مجموعه آیکون با موضوع میوه
مجموعه آیکون خطی ورزش های مختلف
مجموعه آیکون های خطی با موضوع سفر و گردش
مجموعه خلاقانه از آیکون پیکسلی سوپر ماریو