طرح های اسلیمی

اسلیمی گونه‌ای از نقش و نگار تزئینی است

مجموعه ۱۵ وکتور اسلیمی و تذهیب بصورت پترن
مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری سوم
مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری دوم
مجموعه لایه باز ۲۰ وکتور اسلیمی و تذهیب سری اول