اکشن

اکشن‌ های فتوشاپ میتوانند ذخیره‌کننده‌ی زمانی بسیار مفیدی باشند

اکشن زیبای glintch برای فتوشاپ
اکشن زیبای خلق تصاویر آتشین به همراه دود
اکشن زیبا فتوشاپ ایجاد جلوه منحصر به فرد پوشش خزه