ثبت شکایات

تماس با ما

مدیران فایل بوم ، یزدان غلامی و علیرضا غلام پور گالش کلامی هستند که برای ارتباط با آن ها می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

آدرس :

محله رکج محله، بلوار فردوس، طبقه ۱

۱۳۴۲۵۴۷۴۹۹

yazdan.qm@gmail.com
شماره تماس :
۰۹۱۰۹۱۰۳۲۶۱